Pathways Project

Projekt Pathways namerava razviti zbirko orodij za strokovnjake za izobraževanje odraslih in karierno svetovanje, ki delajo z brezposelnimi nizkokvalificiranimi odraslimi. Zbirka orodij bo namenjena pomoči tema dvema kategorijama strokovnjakov pri prepoznavanju osnovnih veščin, pridobljenih v okviru priložnostnega ali neformalnega učenja, kot sredstva za izboljšanje zaposljivosti nizkokvalificiranih odraslih.

Poleg priznavanja veščin bo neposredna ciljna skupina v položaju, da pomaga končnim upravičencem pri ustvarjanju njihove individualizirane učne poti, kot sredstva za izpopolnjevanje in izboljšanje njihovega položaja na trgu dela, pa tudi za samoizboljšanje, v kontekstu spodbujanja vseživljenjskega učenja.


USTVARITI


VODITI


SPODBUJATI

Oblikovati metodologijo in nabor orodij za strokovnjake za izobraževanje odraslih in karierno svetovanje, ki bodo usmerjali nizkokvalificirane odrasle pri priznavanju njihovih osnovnih veščin, pridobljenih z neformalnim ali priložnostnim učenjem.

Razviti sposobnost izobraževalcev odraslih in kariernih strokovnjakov, da vključijo in motivirajo nizkokvalificirane odrasle pri sprejemanju učnih odločitev, ki jim pomagajo izboljšati njihov zaposljivi potencial, na podlagi njihovih predhodnih izkušenj in preferenc.

Razviti sposobnost izobraževalcev odraslih in kariernih strokovnjakov, da vključijo in motivirajo nizkokvalificirane odrasle pri sprejemanju učnih odločitev, ki jim pomagajo izboljšati njihov zaposljivi potencial, na podlagi njihovih predhodnih izkušenj in preferenc.